Myjnia cystern i kontenerów

Na początku 2006 roku uruchomiliśmy własną, jedną z najnowocześniejszych w Polsce i jedyną taką na Dolnym Śląsku, myjnię autocystern, tank-kontenerów oraz pojemników IBC w Brzegu Dolnym. Przyczynkiem stała się konieczność dokładnego mycia i odkażania cystern w wyspecjalizowanych myjniach, wydających odpowiednie certyfikaty czystości.

Dodatkową usługą świadczoną przez myjnię, a korzystającą przy tym z dostawy mediów przez GK PCC jest parowanie i podgrzewanie zbiorników. Na myjni wykonywane są także drobne naprawy armatury spustowej, wymiana uszczelek itp.

Nieustanny rozwój sektora chemicznego wpłynął na wzrost zapotrzebowania na usługi towarzyszące, które stanowią niejako uzupełnienie łańcucha logistycznego. Zarówno polskie, jak i zagraniczne myjnie, które oferują usługi na najwyższym poziomie, zrzeszają się, by móc wspólnie opracowywać i wdrażać najwyższe standardy.

W Polsce organizacją tego typu jest Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern powołane do życia w 2006 r. (w tym samym roku PCC Autochem zostało jego członkiem ). Przyjęcie myjni cystern do Stowarzyszenia poprzedza bardzo szczegółowa weryfikacja istotnych czynników, m.in.: jej systemu jakości, stosowanych procedur, zaplecza technicznego, wyposażenia.  Utrzymanie tych standardów monitorowane jest w trzyletnim cyklu podczas audytów oceniających zgodność wytycznych z bieżącym funkcjonowaniem myjni.

Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern jest członkiem Europejskiej Federacji Organizacji Myjni Cystern (EFTCO), do której należą również stowarzyszenia z Holandii, Hiszpanii, Belgii, Niemiec czy Francji. Organizacja ta od wielu lat promuje model wspólnego dokumentu mycia cystern z całej Europy – European Cleaning Document (ECD). Jako świadectwo zrealizowanej usługi klient otrzymuje ten dokument, co potwierdza spełnienie międzynarodowych standardów przez daną organizację.

Co wyróżnia certyfikat ECD? Jego forma i struktura dają zarówno kierowcy, jak i załadowcy możliwość szybkiego zapoznania się ze szczegółowym opisem wykonanej usługi. Pozostałe zalety przedstawia poniższa grafika.

ecd

Przy opracowywaniu koncepcji inwestycji, pośród wielu wyznaczanych strategicznych celów, spostrzeżono również konieczność uwzględnienia działań minimalizujących negatywny wpływ myjni na środowisko.  Efektem tej idei jest wyposażenie obiektu w nowoczesną podczyszczalnię ścieków, w miejsce rozwiązania, które funkcjonowało dotychczas. Ważnym elementem nowej podczyszczalni jest automat do pobierania próbek, który w znacznym stopniu zwiększy możliwość kontrolowania składu wytwarzanych ścieków, a tym samym pozwoli na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań chroniących środowisko.