Grupa PCC

Chemia – Energia – Logistyka

PCC – to europejska grupa kapitałowa zorientowana na budowanie wartości, zatrudniająca około 3 tys. pracowników. Działamy w 39 lokalizacjach na terenie 17 krajów.

Łączne przychody ze sprzedaży w 2015 roku wyniosły 571,1 mln €. Wynik przed odsetkami, czyli przed wynikiem finansowym, opodatkowaniem, amortyzacją i umorzeniem (EBITDA) wyniósł 50,8 mln €. Nakłady inwestycyjne w ubiegłym roku osiągnęły 160,1 mln €.

Film korporacyjny

Więcej informacji i materiałów znajdziesz na stronie PCC SE

strona PCC SE