Kontakt

Dane teleadresowe

Siedziba główna

PCC Autochem Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

Jeśli chcą się Państwo z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, prosimy o wysłanie e-mail na adres:

Mogą też Państwo wysłać nam list w tradycyjny sposób .

Nr rachunku bankowego:

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
PLN: PL 89 1600 1462 0008 0411 6779 1001
VAT w PLN: PL 45 1600 1462 0008 0411 6779 1114
EURO: PL 34 1600 1462 0008 0411 6779 1021
SWIFT Code: PPABPLPK

NIP 917-10-01-904
NIP UE: PL9171001904

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS nr 0000062377
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.398.500 PLN
REGON 930721952

Dane kontaktowe do działów firmy

Sekretariat
tel.: + 48 71 / 794 21 33
fax.: + 48 71 / 794 23 81
email: 

Spedytorzy:

tel. +48 71 794 24 21
fax. + 48 71 794 25 42
email:

Dział intermodalny

tel. +48 71 794 22 56
email:

Myjnia

tel. + 48 71 794 22 22
tel. +48 71 794 32 71
fax +48 71 794 35 96
email:

Dział techniczny

tel. + 48 71 794 21 85