Licencje i certyfikaty

licencja

licencja-eu

W rezultacie stałego rozwoju i w celu zapewnienia Klientom wysokiej jakości oferowanych usług transportowych Spółka, jako jedna z pierwszych w Polsce firm przewożąca materiały niebezpieczne w ruchu krajowym i międzynarodowym, w roku 2000 uzyskała certyfikat EN ISO 9002, obecnie przekształcony zgodnie z normą na certyfikat EN ISO 9001:2015.

W PCC Autochem certyfikacji poddane są zarówno usługi transportu, jak i mycia.

System badania i oceny jakości i bezpieczeństwa SQAS jest normą Europejskiej Izby Przemysłu Chemicznego (CEFIC) dedykowaną specjalnie firmom z branży logistycznej.

SQAS sprawdza spełnienie nie tylko wymogów ISO 9001, jego składnikiem są bowiem także elementy certyfikacji wg ISO 14001 oraz innych systemów. Katalog pytań SQAS wyczerpuje wszystkie obowiązujące przepisy i zasady zarządzania dotyczące usług transportowych i logistycznych.

Badanie przy wykorzystaniu kwestionariusza kończy się sporządzeniem raportu, który następnie publikowany jest na stronie internetowej CEFIC przez okres trzech lat oraz wpisaniem firmy na listę „SQAS Assessed Companies”.