Licencje i certyfikaty

licencja

licencja-eu

W rezultacie stałego rozwoju i w celu zapewnienia Klientom wysokiej jakości oferowanych usług transportowych Spółka, jako jedna z pierwszych w Polsce firm przewożąca materiały niebezpieczne w ruchu krajowym i międzynarodowym, w roku 2000 uzyskała certyfikat EN ISO 9002, obecnie przekształcony zgodnie z normą na certyfikat EN ISO 9001:2015.

W PCC Autochem certyfikacji poddane są zarówno usługi transportu, jak i mycia.

System badania i oceny jakości i bezpieczeństwa SQAS jest normą Europejskiej Izby Przemysłu Chemicznego (CEFIC) dedykowaną specjalnie firmom z branży logistycznej.

SQAS sprawdza spełnienie nie tylko wymogów ISO 9001, jego składnikiem są bowiem także elementy certyfikacji wg ISO 14001 oraz innych systemów. Katalog pytań SQAS wyczerpuje wszystkie obowiązujące przepisy i zasady zarządzania dotyczące usług transportowych i logistycznych.

Badanie przy wykorzystaniu kwestionariusza kończy się sporządzeniem raportu, który następnie publikowany jest na stronie internetowej CEFIC przez okres trzech lat oraz wpisaniem firmy na listę „SQAS Assessed Companies”.

SQAS transport

sqas-cleaning